valpreventie.jpg
13 december 2022

Gemeente aan zet voor valpreventie

Valpreventie is als maatregel opgenomen in het regeerakkoord met een forse ambitie. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2023 een centrale rol hebben in het coördineren van valpreventie en het aanbieden van valpreventieprogramma’s aan hun inwoners van 65 jaar en ouder.

In augustus zijn gemeenten door het ministerie van VWS geïnformeerd over het voornemen van het bundelen van een aantal uitkeringen op het gebied van gezondheidsbevordering in de zogenoemde brede SPUK (specifieke uitkering). Middels deze SPUK kunnen gemeenten aanspraak maken op middelen voor het opzetten en coördineren van de valpreventie-aanpak en voor het aanbieden van valpreventieve beweeginterventies. In januari 2023 worden gemeenten geïnformeerd over de definitieve regeling. Onderdelen van de aanpak valpreventie worden ook vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het zorginstituut heeft in april van dit jaar een duiding uitgebracht, waarin wordt aangegeven welke onderdelen dit betreft. Dit geldt in ieder geval voor de valrisicobeoordeling (valanalyse) en mensen met onderliggend lijden komen vanaf 2024 in aanmerking voor valpreventief beweegaanbod aangeboden door de fysiotherapeut vergoed vanuit de ZVW. Op dit moment werkt het KNGF samen met de NVFG aan een advies op basis van welke indicatie een oudere wordt doorverwezen naar het gemeentelijk domein en wanneer naar het zorgdomein. Lees de meest actuele ontwikkelingen op http://www.veiligheid.nl/gemeenteaanzet.