bestuurskamer.jpg
28 november 2022

Uit de bestuurskamer ...

De (ouderen)zorg staat onder druk en moet veranderen om zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid en hoogwaardige kwaliteit te kunnen behouden. Nooit tevoren was de uitdaging zo groot. Hoe blijf je ten tijde van toegenomen zorgvraag, zorgzwaarte en voor velen misschien wel financieel zwaar weer positief en in staat om kansen en mogelijkheden te zien en te verzilveren. Ik twijfel in deze geen seconde aan het kunnen van de geriatriefysiotherapeut.

Als casemanager Beweegzorg voor (pre)kwetsbare ouderen vullen we een prominente positie in. We bezitten een hoogwaardig niveau van klinisch redeneren, hebben een kritische- en holistische blik en zijn één van de koplopers in multi- liefst interdisciplinaire samenwerking. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau werken we hard aan onze positionering en profilering. Dit blijft niet onopgemerkt. Zo weten we ons bijvoorbeeld te onderscheiden op het gebied van valpreventie. In 2022 is er veel werk verzet door de commissie valpreventie en hebben we geparticipeerd in diverse actielijnen om, onder leiding van VWS/Veiligheid NL, te komen tot een landelijk actieplan valpreventie welke in 2023 geïmplementeerd dient te worden. Hierin lijkt een prominente rol weggelegd voor de geriatriefysiotherapeut. Dit onderscheidend vermogen of de wens daartoe is ook terug te zien in enkele andere dossiers van de NVFG; denk bijvoorbeeld aan de voortzetting van de commissie functiewaarderingsgroep 60 (FWG60) en de implementatie van Coach2Move. In 2023 worden vervolgstappen gezet in het vraagstuk of de extended scope gedachte een interessante aanvulling kan zijn op het specialisme geriatriefysiotherapie. Naast het intensiveren van onze warme banden met de masteraanbieders (Hogeschool Utrecht, AVANS+ en SOMT) en de International Association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP) heeft de NVFG tevens het voornemen om nadrukkelijker afstemming te zoeken met aanpalende beroepsverenigingen binnen de ouderenzorg. We hebben elkaar nodig om de ouderenzorg zo efficiënt mogelijk in te richten. Tevens biedt dit mogelijkheden om onze expertise nadrukkelijker uit te dragen en efficiënt in te zetten. Zoals jullie van ons gewend zijn zullen we via bekende wegen (o.a. Social Media, nieuwsbrief & Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie(NTGF)) kennis delen en organiseren we interessante en inspirerende bij- en nascholingen, het NVFG-congres, de Geriatriedagen en Webinars. Tot slot wil ik vooral een beroep doen op ons gezamenlijk vermogen. Het geheel is meer dan de som der delen! Ook in 2023 hopen we weer enthousiaste geriatriefysiotherapeuten als lid bij de NVFG te mogen verwelkomen, evenals dat we graag weer een beroep op jullie expertise doen voor richtlijnen, innovaties, implementaties of wetenschappelijk onderzoek. Mocht je anderszins bij de NVFG betrokken willen raken, zoek je ondersteuning of heb je gewoon een vraag; stuur dan gerust een e-mail of spreek één van ons aan. Vandaag de dag ligt de nadruk vaak op ontwikkeling van zorg, maar ook je eigen professionele ontwikkeling. Vergeet echter niet af en toe stil te staan bij alle dingen die je al doet. Wees trots op jezelf. Ook in 2023 zal menigeen de geriatriefysiotherapeut dankbaar zijn. Geniet daarvan. Jasper Huberts, voorzitter NVFG