26 oktober 2022

Publicatie richtlijn Rouw in de palliatieve fase

Onlangs is de richtlijn Rouw in de palliatieve fase (IKNL) gepubliceerd.

De herziene richtlijn voorziet in de behoefte van zorgverleners in verschillende zorgsettingen om zelf om te gaan met rouw en om mensen goed bij hun rouw te kunnen ondersteunen. De richtlijn is op een aantal punten vernieuwd op basis van de meest voorkomende knelpunten uit de praktijk en adviezen van een klankbordgroep van experts.
Het is goed dat zorgprofessionals zich realiseren dat ieder rouwproces uniek is en dat rouw ook bij zorgverleners zelf voor kan komen. Daarnaast kan rouw ook al plaatsvinden voorafgaand aan overlijden. Concrete suggesties en adviezen zijn in de richtlijn te vinden.