26 oktober 2022

Klankbordgroep geriatriefysiotherapie voor praktijkhouders/maatschap leden

Gerard Dirven, praktijkhouder en geriatriefysiotherapeut bij Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie, zou graag in contact komen met andere praktijkhouders/maatschap leden die geriatriefysiotherapie als een prominente tak binnen hun praktijk hebben.

Te allen tijden, maar ook juist in deze tijd van het jaar waar inkoopbeleid in de 1e lijn een hot item is, wisselt hij graag kennis uit, maakt analyses t.b.v. het inkoopbeleid in relatie tot geriatriefysiotherapie en zoekt daarover afstemming met het NVFG-bestuur.

Wekt dit bericht je interesse en praat je hier in groepsverband graag over door? Meld je dan aan via [email protected].