bestuur-nvfg-sept.-2022.jpg
16 september 2022

Uit de bestuurskamer

De zomerperiode is bijna ten einde. Hopelijk heeft eenieder kunnen genieten van een fijne zomer(vakantie).

De afgelopen maanden heeft het bestuur niet stilgezeten.

Op de tweede dinsdag van juli kwam het voltallige bestuur van de NVFG bijeen op de vertrouwde plek in Amersfoort. Er werd samen stil gestaan bij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor de geriatriefysiotherapeut. Het zorglandschap is in beweging en er liggen kansen. Dit wordt gezien door de overheid.

Minister Conny Helder van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ging op uitnodiging van VeiligheidNL in gesprek met ouderen en professionals over valpreventie. Onze voorzitter Jasper Huberts zat aan deze gesprekstafel. Wat is er nodig om valpreventie landelijk op grote schaal uit te voeren? En hoe organiseer je dat? En hoe train je nu slim je eigen balans? Alle opgedane kennis en ervaringen worden meegenomen in de uitwerking van een landelijk programmaplan valpreventie. De NVFG is één van de betrokken stakeholders. In juni waren de kick-offs van de actielijnen valrisicoschatting en-beoordeling en valpreventieve beweeginterventies. Donderdag 1 september jongstleden vond het tweede overleg plaats van de actielijn valpreventieve beweeginterventies.

Blijf onze socials goed volgen zodat jullie op de hoogte blijven van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van onder andere de valpreventie. Mooi om te zien dat er nu veel beweging is en dat de ‘commissie valpreventie’ vorig jaar al relevante thema’s heeft uitgewerkt.

Tevens staat ons naderend congres in het teken van preventie. Het is mogelijk om een parallelsessie valpreventie te volgen. Het belooft een inspirerende dag te worden.

Wij, bestuursleden, kijken uit jullie te mogen begroeten op vrijdag 30 september in de Schakel in Nijkerk.