05 juli 2022

Verzoek commentaar eindrapport Heupartrose en het eindrapport Heupfractuur

De NVFG is op zoek naar experts om namens het KNGF in combinatie met de BI’s commentaar te leveren op het eindrapport Heupartrose en het eindrapport Heupfractuur.

Vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg zijn er twee rapporten opgeleverd waarin een set van uitkomstinformatie staat die de aandoeningswerkgroep Heupfractuur & Heupartrose heeft samengesteld. Gewerkt wordt volgens het format ‘Oplegger Commentaarronde Eindrapport’.

Er wordt commentaar gevraagd op de onderdelen die aansluiten bij onze standpunten van de beroepsvereniging en beroepsinhoudelijke vereniging. Het commentaar moet uiterlijk 21 juli binnen zijn bij het KNGF.

Heb je interesse, laat het ons weten door vóór 21 juli een mail te sturen naar [email protected].