31 mei 2022

Nieuw Boek: Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie, 2e herziene versie

Vijf jaar na het verschijnen van de eerste editie van Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie is nu de herziene 2e versie verschenen.

Hierin wordt de lezer wederom meegenomen in de voor de fysiotherapeut (in opleiding) relevante aspecten van veroudering. Dit boek is niet alleen de actualisatie van de basisprincipes van zowel de theoretische kennis als praktische aanbevelingen die nodig zijn bij het werken in de fysiotherapie met ouderen, maar het heeft ook een aantal belangrijke aanpassingen en uitbreidingen.

Dit boek onderstreept het belang van fysiotherapie bij ouderen. Wij, fysiotherapeuten zijn experts in fysieke activiteit, oefenen en oefentherapie zowel gericht op primaire/secundaire preventie als uiteraard ook therapeutisch. De veranderende fysiologie op basis van veroudering, de toename van multimorbiditeit en de daarbij samenhangende toename van medicatie maakt het werk van de fysiotherapeut bij ouderen interessant en tegelijkertijd ook complex. Dit boek geeft een evidence based onderbouwing, handvatten voor klinisch redeneren en handelen, nieuwe inzichten bij verschillende geriatrische aandoeningen en aangrijpingspunten voor interdisciplinair werken. Het boek bestaat uit 2 delen; een fysiek boek met daarin de basisprincipes van veroudering, klinisch redeneren en een aantal specifieke verouderingsaspecten en een online deel met casuïstiek.