26 april 2022

Oproep deelname enquête palliatieve zorg

Als (geriatrie)fysiotherapeuten zijn we, misschien onbewust, voor een belangrijk deel van onze tijd bezig met het verlenen van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg wordt gedefinieerd als zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Palliatieve zorg is generalistische zorg en iedere zorgprofessional wordt geacht kennis te hebben van de basisprincipes van palliatieve zorg.

Betsy Weening-Dijksterhuis, docent en postdoc wetenschapper is verbonden bij de Opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool in Groningen. Momenteel is zij bezig met het verzamelen van informatie ten bate van de onderzoekslijn Palliatieve Zorg binnen de (geriatrie)fysiotherapie. Een aantal van haar studenten werken aan twee thema's: herkennen van symptomen in de palliatieve levensfase en communicatie tijdens de laatste levensfase door (geriatrie)fysiotherapeuten. Vanuit de literatuur is over beide thema’s nog zeer weinig bekend. Voor het laatste thema, communicatie tijdens de laatste levensfase, zoeken ze participanten die een korte enquête willen invullen.

Interesse? Link naar de enquête.