31 maart 2022

Onbegrepen gedrag bij dementie

Meer dan 90% van de mensen met dementie vertoont gedurende het ziekteproces wel eens gedragsproblemen.

Dat is al het gedrag van de persoon met dementie, dat de persoon zelf of de omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Onbegrepen gedrag is ook een ongrijpbaar iets. Heel veel dingen zijn van invloed op iemands gedrag. Dat geldt voor ons allemaal. Het lastige is alleen dat mensen met dementie zich niet altijd even goed kunnen uitdrukken. Het is voor zorgprofessionals dan vaak ingewikkeld om te ontdekken wat de precieze oorzaak van het gedrag is.

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Video Interventie Ouderenzorg is een krachtig instrument dat mantelzorgers en (teams van) professionele zorgverleners inzicht geeft in hoe het eigen gedrag van invloed is op het gedrag en/of de stemming van de persoon met dementie voor wie zij zorgen.

De interventie richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden aan professionele zorgverleners en mantelzorgers om met de gedrags- en/of stemmingsstoornissen van de cliënt om te kunnen gaan. Daarnaast richt de interventie zich op inzicht krijgen in de gevolgen van het ziektebeeld van de cliënt als het gaat om diens gedrag en stemming. Ook ontstaat er meer inzicht in het eigen aandeel in het contact met de cliënt. Dit zorgt voor een stapsgewijze verhoging van draagkracht, zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij professionele zorgverleners en mantelzorgers. De kwaliteit van de zorgrelatie verbetert en de spanningen lopen minder op. Er zijn minder escalaties in het gedrag van de cliënt en de gedrags- en/of stemmingsstoornissen nemen af of worden door de professionele zorgverleners en mantelzorgers als minder belastend ervaren.