25 november 2021

Valpreventie bij thuiswonende ouderen met dementie en cognitieve stoornissen

Dementie en cognitieve stoornissen verhogen het risico op vallen.

Ouderen met dementie en cognitieve stoornissen vallen twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten zonder dementie en cognitieve stoornissen. Daarbij hebben ze vaak ernstiger letsel, herstellen zij minder snel en hebben een hogere kans op overlijden ten gevolge van een val. Dementie komt relatief veel voor; in Nederland zijn 198.000 65-plussers gediagnosticeerd met dementie. Dit aantal zal door de vergrijzing verdubbelen naar bijna een half miljoen in 2060. Naar verwachting zal onder andere hierdoor het aantal valongevallen toenemen. Dit benadrukt de noodzaak voor effectieve valpreventie voor deze doelgroep.

Net als bij ouderen zonder cognitieve stoornissen is een pragmatische valpreventie aanpak nodig waarbij aanwezige valrisicofactoren worden aangepakt op een manier die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de oudere en zijn omgeving. Voor een effectieve uitvoering van valpreventie bij ouderen met cognitieve stoornissen en dementie is zorg op maat belangrijk, gebaseerd op het klinisch oordeel van zorgprofessionals, goede onderlinge afstemming, persoonlijke begeleiding en betrokkenheid van mantelzorgers.

Lees meer in de factsheet .