congres-2021-opening.jpg
28 oktober 2021

Terugblik NVFG-congres 2021

Voor wie het congres van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) heeft moeten missen, een beknopte samenvatting van een geslaagde samenkomst in ‘de Werelt’ in Lunteren op zaterdag 9 oktober 2021 jl.

Roland van Peppen en Arnold Jongenburger beten het spits af. De heren zetten de zaal vol enthousiaste deelnemers letterlijk in beweging met hun visie op ‘Hoe ziet een optimaal geriatrierevalidatieklimaat eruit?’ Een centrale rol voor de cliënt in een stimulerende werkomgeving, waarin coachend begeleiden van bewegen en taakgericht oefenen leiden tot een verbetering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Het pluspunt van het werken in een multidisciplinaire setting waarin interdisciplinair samenwerken een gewin is voor de optimalisatie van de zorgprocessen, werd door Jan-Jaap Reinders op een aanstekelijke wijze uiteengezet.

Wilco Achterberg wees op het feit dat het van grote meerwaarde is als de professional juist bij oudere patiënten ook aandacht heeft voor de gevolgen van ziekte en de kwaliteit van leven. Volgens Lex van Velsen is het gebruik maken van technologie alleen zinvol wanneer het ook in te passen is in de context van routines van zowel de patiënt als de professional. En Marije Holstege onderstreepte het inzetten van digitale zorg: ‘blended care’ als het kan en fysieke zorg als het moet.

De ‘Mieke van Gemertprijs 2021’ werd gewonnen door Marjolein Nieuwenhuis, afgestudeerd master geriatriefysiotherapeut aan Avans+, met haar thesis over de ‘Responsiviteit van de Nederlandse versie van de Two-Minute Step test bij intramuraal wonende ouderen’.

Tot slot bedankt het bestuur iedereen voor zijn bijdrage aan het welslagen van dit inspirerend NVFG-congres 2021.