16 juli 2021

Vacature

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, NVFG, zoekt

EEN NIEUW BESTUURSLID, PORTEFEUILLE WETENSCHAP

De NVFG is een professionele vereniging met hoge ambities en 570 leden die hun deskundigheid als geriatriespecialist inzetten ten behoeve van de kwetsbare ouderen. De bekendheid en erkenning van onze specialisatie is sterk groeiende. De NVFG speelt een vooraanstaande rol bij de verdere ontwikkeling en promotie van ons vak. Vanwege het aftreden van een bestuurslid is de NVFG op zoek naar een nieuw bestuurslid met als portefeuille wetenschap.

Naast een vaste maandvergoeding biedt de NVFG bestuursleden een vacatievergoeding voor o.a. bestuursvergaderingen en andere activiteiten voortvloeiend uit het jaarplan.

Het huidige bestuur bestaat uit zes gedreven geriatriefysiotherapeuten die op het (beleids)terrein van de geriatriefysiotherapie de belangen van de leden van de NVFG behartigen. Dat betekent dat zij zowel staan voor de sociaaleconomische belangen als voor de belangen op gebied van wetenschap en die van het promoten van het vak.

Wij vragen van het bestuurslid:

 • gedrevenheid en ambitie voor het vak;
 • bij voorkeur (master) geriatriefysiotherapeut;
 • wetenschappelijke affiniteit, een (afgeronde) wetenschappelijke opleiding/cursus is een pré. Kennis van wetenschappelijke methodiek en/of designs is wenselijk;
 • teamplayer;
 • goede verbale en schriftelijke vaardigheden.

Algemene taken bestuurslid:

 • ontplooiing van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van ons vak alsmede de bevordering van onze sociaaleconomische belangen;
 • het betrekken van (nieuwe) leden bij onze vereniging.
 • Specifiek t.b.v. de portefeuille wetenschap zijn we op zoek naar iemand die onderzoek & wetenschap op het lijf geschreven is en hier het liefst ook in zijn reguliere werkzaamheden / opleiding mee doende is.

Taken die tot de portefeuille wetenschap behoren zijn o.a.:

 • input / feedback geven op te ontwikkelen richtlijnen;
 • participeren in consortia t.b.v. onderzoek, (pilot)projecten en promoties;
 • deelname aan de internationale vereniging voor geriatriefysiotherapie; International Association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP);
 • eventuele betrokkenheid bij de ontwikkeling van bijscholing/congres, denkend aan jaarlijks NVFG-congres.

Deze activiteiten vinden in nauwe samenwerking met de andere bestuursleden en de KNGF-organisatie plaats.

Belasting: ca. 4 uur per week

Sollicitatieprocedure:

U kunt zich aanmelden vóór medio september middels CV en motivatiebrief bij de secretaris van de NVFG, Debbie Loeters: secretaris@nvfgnet.nl. Vervolgens kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek met twee bestuursleden van de NVFG.

Het staat u echter statutair vrij om u kandidaat te stellen los van de procedure zoals hierboven beschreven. De sluitingstermijn van een dergelijke kandidaatsstelling is 14 werkdagen vóór de ALV. De datum van de ALV is 30 november a.s.