kngf_merk_nvfg_kort.jpg
27 mei 2021

Mastereis als herregistratie-eis 2025 voor de geriatriefysiotherapie

In 2008 is door leden op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) het volgende besluit genomen: Per 1 januari 2025 komt men alleen in aanmerking voor herregistratie als geriatriefysiotherapeut indien men een masteropleiding (geriatrie) fysiotherapie heeft gevolgd.

Deze eis is ter discussie komen te staan door signalen die het bestuur van diverse leden heeft ontvangen en door de petitie die is gestart. Na een gesprek met de leden die de petitie zijn gestart, is de mastereis op de ALV van november 2020 geagendeerd en besproken. Een ieders mening is hier gehoord. Uiteindelijk is middels stemming besloten dat de mastereis op de volgende ALV (voorjaar 2021) ter besluitvorming zal moeten worden geagendeerd. Zoals belooft verschaft de NVFG, middels deze nieuwsbrief, informatie aan zijn leden. Hieronder is een uitvoerige uiteenzetting van het gehele proces terug te lezen.

???login.first???