kngf---selectie---lr--024--mcklin-fotografie.jpg
23 maart 2021

Scholing/punten voor komende jaren

Op 7 december jl. heeft het College KRF NL besloten tot een integrale coulanceregeling voor alle KRF NL geregistreerde fysiotherapeuten waarvan de registratie verloopt op 31 december 2024.

Herregistratie

De regeling houdt in dat er op de herregistratie-eis van deskundigheidsbevordering integraal 20% coulance wordt toegepast. Deze coulanceregeling geldt voor het basisregister en het deelregister Geriatriefysiotherapie. Met het besluit komt het College KRF NL tegemoet aan de (vele) verzoeken van fysiotherapeuten die als gevolg van COVID-19 niet aan de initieel vereiste punten kunnen komen. Bovendien past de regeling bij de besluitvorming van andere registers in de zorg, waaronder die van de medisch specialisten.

Scholing is een belangrijk punt voor onze NVFG-leden. Vandaar dat we als bestuur samen met de Na- en Bijscholingscommissie onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer digitale scholingen te organiseren voor onze leden. We houden je op de hoogte.