product_mijnkngf.png
20 maart 2020

ADVIES VAN BESTUUR NVFG – CORONA EN GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

Advies van het NVFG-bestuur rondom corona.

Geriatriefysiotherapie en coronavirus

Het zijn moeilijke en zware tijden. Hoewel we elkaar nu meer dan ooit nodig hebben, is het voor ieders veiligheid noodzakelijk om fysiek afstand van elkaar te houden. En, zoals we regelmatig in het nieuws horen, moeten we de kwetsbaren onder ons beschermen. Om de veiligheid ook in de dagelijkse praktijk van de geriatriefysiotherapeut te kunnen waarborgen, geeft de NVFG aanvullend op het KNGF-beleid, een advies voor de fysiotherapeutische behandeling van kwetsbare ouderen (ouderen met multipele- en/of complexe problematiek). 

De NVFG adviseert om kwetsbare ouderen NIET meer fysiek te behandelen of te begeleiden, maar uitsluitend op afstand, bijvoorbeeld via telefoon, beeldbellen of mail. Alleen indien er sprake is van noodzakelijke fysiotherapeutische zorg kan er overgegaan worden tot fysieke behandeling. Bij noodzakelijke zorg gaat het om uitzonderingen, waarbij de behandeling niet kan worden uitgesteld omdat dit leidt tot negatieve gezondheidseffecten op de lange termijn (bijvoorbeeld onherstelbaar verlies van functioneren of het zelfstandig wonen komt in gevaar). Het is aan de geriatriefysiotherapeut om in te schatten of de te leveren zorg noodzakelijk is op basis van een afweging tussen het risico dat niet behandelen met zich meebrengt in verhouding tot het risico op verspreiding van het coronavirus. 

Als de cliënt of fysiotherapeut (milde) klachten heeft, wordt er in geen geval behandeld. De fysiotherapeut dient bij zichzelf dagelijks de temperatuur op te nemen om dit te controleren en alert te zijn op andere mogelijk signalen, bijvoorbeeld luchtwegklachten. Ook is het nodig om voorafgaand aan een fysieke behandeling met een kwetsbare cliënt na te gaan (telefonisch) of de cliënt gezondheidsklachten heeft en zelf de therapie door wil laten gaan. Daarnaast gelden uiteraard de algemene hygiëne maatregelen. 

Uiteraard houden wij de actualiteit nauwlettend in de gaten en zullen deze adviezen worden aangepast wanneer de situatie dat toelaat. 

We realiseren ons dat hiermee een groot deel van uw cliënten op een alternatieve manier begeleid moet worden en dat dit een grote uitdaging is. We raden aan om zoveel mogelijk in te zetten op het contact onderhouden met uw cliënt (en diens naasten/ mantelzorgers) via telefoon, beeldbellen of mail. Op die manier kunt u de actuele situatie van uw cliënt blijven monitoren en adviseren over oefeningen en activiteit. We zullen de komende weken ons best doen om voorbeelden en tips uit de praktijk hierover met u te delen. 

Tot slot, begrijpen we dat dit alles een enorme impact heeft op alle geriatriefysiotherapeuten, en op de ondernemers en zzp’ers in het bijzonder. Op korte termijn moet hier duidelijkheid over komen en we zullen u hiervan op de hoogte houden. 

Wij wensen iedereen veel succes en vooral gezondheid. Laten we hierin samen optrekken; nu, en in de toekomst.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van de NVFG,
Nienke de Vries
Voorzitter

Wij vragen van de redactieleden

 • Gedrevenheid en ambitie voor het vak
 • Interesse in nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het vakgebied
 • Affiniteit met wetenschap en literatuur
 • Bij voorkeur (master) geriatriefysiotherapeut of universitaire opleiding
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Goed kunnen plannen en coördineren
 • Flexibiliteit en accuraatheid
 • Lidmaatschap NVFG.

Taken van het redactielid:

 • Het werven van auteurs
 • Het redigeren van artikelen en contact onderhouden met auteurs rondom wenselijke aanpassingen in de artikelen
 • Bijhouden/actueel houden van het kopijproces per auteur
 • Verwerking van op- en aanmerkingen van de tekstredacteur in de definitieve versie
 • Het nakijken van proefprinten van de drukker op correcte uitvoering en doorgeven van correcties aan de tekstredacteur.

Belangstelling?

U kunt zich aanmelden bij de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, Caroline Tittelbach: [email protected].