product_mijnkngf.png
30 maart 2020

Adviezen behandelingen intramuraal

We krijgen van veel leden de vraag of de adviezen van het KNGF/NVFG ook opgaan voor ouderen in de 2e lijn, voornamelijk binnen de verpleeghuiszorg.

Graag geven wij hierop een reactie

Deze adviezen gelden zeker ook voor intramurale cliënten, zij wonen daar immers (net als thuiswonende ouderen). Het is belangrijk dat het aantal contacten van cliënten met anderen beperkt wordt en daarbij is fysiotherapie in de meeste gevallen onvoldoende noodzakelijk. Dat wil zeggen dat de risico's van niet behandelen opwegen tegen de risico's van besmetting en verspreiding. Vanuit onze (geriatrie)fysiotherapeutische expertise weten we dat een periode van 2 weken niet behandelen (want de adviezen gaan voor nu gelijk op met veel landelijke adviezen) in vrijwel alle gevallen niet leidt tot onherstelbare achteruitgang. Voor zowel intramuraal als extramuraal. We kunnen zelfs stellen dat de risico's op verspreiding intramuraal veel groter zijn en dat dan nog extra voorzichtigheid geboden is ten opzichte van thuiswonende ouderen.

Daarnaast geeft Verenso in hun richtlijn het advies aan artsen om te bespreken welke patiënten in aanmerking blijven komen voor medisch noodzakelijke behandeling door paramedici. Dat betekent dus niet dat cliënten die voorheen een indicatie hadden voor behandeling in het licht van het Corona virus nu ook een noodzaak tot behandelen hebben.

Wij zien dus geen reden om voor intramuraal andere adviezen aan te houden dan voor andere lijnen van zorg. In de Fysio E-nieuws van donderdag 26 maart heeft de voorzitter van het KNGF ook een oproep gedaan aan werkgevers EN werknemers om ons aan de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden.

We begrijpen dat het moeilijk is om cliënten niet te behandelen en het niet past bij ons 'hart voor de ouderen'. Maar we willen iedereen oproepen als beroepsgroep eenheid te creëren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen!

Wij vragen van de redactieleden

 • Gedrevenheid en ambitie voor het vak
 • Interesse in nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het vakgebied
 • Affiniteit met wetenschap en literatuur
 • Bij voorkeur (master) geriatriefysiotherapeut of universitaire opleiding
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Goed kunnen plannen en coördineren
 • Flexibiliteit en accuraatheid
 • Lidmaatschap NVFG.

Taken van het redactielid:

 • Het werven van auteurs
 • Het redigeren van artikelen en contact onderhouden met auteurs rondom wenselijke aanpassingen in de artikelen
 • Bijhouden/actueel houden van het kopijproces per auteur
 • Verwerking van op- en aanmerkingen van de tekstredacteur in de definitieve versie
 • Het nakijken van proefprinten van de drukker op correcte uitvoering en doorgeven van correcties aan de tekstredacteur.

Belangstelling?

U kunt zich aanmelden bij de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, Caroline Tittelbach: [email protected].