Algemene Ledenvergadering

In het voorjaar nemen wij traditiegetrouw het moment om samen met leden terug te blikken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarom willen wij u dan ook deze keer weer van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de NVFG die plaatsvindt op woensdag 26 juni 2019 te Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het jaarverslag van 2018 en is er natuurlijk ook ruimte om samen over de toekomst te praten. Wij kijken ernaar uit u weer te ontmoeten in Amersfoort!

Interesssant vakinhoudelijk voorprogramma en Algemene Ledenvergadering op 26 juni

Ook deze ALV wordt weer voorafgegaan door een vakinhoudelijk voorprogramma. Hier geven Frank Emmaneel en Jasper Huberts een presentatie met de titel ‘Kwetsbaarheid de Baas’.

 

Programma:

17:00               Voorprogramma:

Is 2018 is het project ‘Kwetsbaarheid de Baas’ uitgevoerd welke tot stand gekomen is door een samenwerkingsverband tussen GGD Hart voor Brabant, de gemeente Grave en FYNE (Fysiotherapeuten Netwerk Eerste Lijn Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg). Het doel van het project was het testen van de effectiviteit en de haalbaarheid van een vroeg signaleringsprocedure gericht op het verminderen van kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen. Frank Emmaneel en Jasper Huberts hebben dit project uitgevoerd en gaan verder in op het project en de implicaties voor onze dagelijkse praktijk.

18:00               Maaltijd

19:00               Algemene Ledenvergadering

21:00               Einde ALV

Plaats: 
KNGF-hoofdkantoor Stadsring 159b, 3817 BA Amersfoort 
Parkeren: parkeergarage onder het KNGF

Aanmelden: Wilt u ons in verband met de catering uiterlijk dinsdag 18 juni a.s. laten weten of u van plan bent om aanwezig te zijn bij het voorprogramma en/of de ledenvergadering en gebruik wilt maken van de maaltijd. U kunt dit doen via het e-mailadres info@nvfgnet.nl o.v.v. uw naam en relatienummer.

Vergaderstukken ALV Voorjaar 2019

Trefwoorden: