Algemene Ledenvergadering

In het najaar bespreken wij traditiegetrouw met onze leden de plannen voor volgend jaar en de financiële verantwoording over het voorgaande jaar.

Uitnodiging ALV

Met veel plezier nodigt het bestuur van de NVFG u uit voor de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) op 19 december a.s. Tijdens deze ALV blikken we samen met u vooruit op de plannen van 2019. Dit doen we aan de hand van het jaarplan en de begroting. Daarnaast nemen we helaas afscheid van bestuurslid Hans Hobbelen, aangezien zijn twee bestuurstermijnen van in totaal 8 jaren zijn verstreken. Tevens staat de herverkiezing van bestuurslid Nienke de Vries op het programma.

Voorafgaand hebben we weer een voorprogramma georganiseerd over een inhoudelijk thema wat de geriatriefysiotherapie raakt. Op de aankomende ALV is dat ‘de geriatriefysiotherapeut en valpreventie’:

Voorprogramma ‘geriatriefysiotherapeut en valpreventie’

Wat is de rol van de geriatriefysiotherapeut bij valpreventie? Moeten we het wel valpreventie noemen? Gaan we screenen of ook behandelen?

Vallen is een groot gezondheidsprobleem waarbij vroege opsporing en identificatie van (behandelbare) risicofactoren van belang zijn. De recent herziene richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ zegt het volgende: Een val is een symptoom van onderliggende aandoeningen en/of ziekten met over het algemeen meerdere onderliggende risicofactoren. Zodoende dient een valanalyse en interventie over het algemeen multifactorieel van aard te zijn.

De geriatriefysiotherapeut is opgeleid om juist dit te doen en dus met een brede blik de oudere in kaart te brengen, ook wanneer de problematiek niet overduidelijk is. Maar vinden we dan ook dat de geriatriefysiotherapeut een vaste plek moet pakken in het proces van signalering tot behandeling? En is de expertise in valproblematiek een kans (of middel) om de geriatriefysiotherapeut verder te profileren?

Het bestuur van de NVFG heeft zich met een aantal enthousiaste leden over deze vraagstukken gebogen en hier een mening over gevormd. Graag willen we deze met u delen en met u en andere leden het gesprek hierover aangaan. Ook willen we kijken of we tot een product kunnen komen waarin we de geriatriefysiotherapeut kunnen positioneren binnen de valproblematiek.

Tussen het voorprogramma en de ALV staat er een maaltijd met broodjes voor u klaar. Het biedt u de gelegenheid om te kunnen napraten en netwerken met collega’s en het bestuur.

Programma op 19 december

17:00 Voorprogramma ‘geriatriefysiotherapeut en valpreventie’

18:00 Maaltijd

19:00 Algemene Ledenvergadering

21:00 Einde ALV

Plaats: KNGF-hoofdkantoor Stadsring 159b, 3817 BA Amersfoort
Parkeren: parkeergarage onder het KNGF (vanaf 16.45 uur).

Aanmelden

Wilt u ons in verband met de catering uiterlijk 14 december laten weten of u van plan bent om op de ledenvergadering aanwezig te zijn. U kunt zich hier aanmelden.

NVFG Jaarplan 2019 (PDF - 374kB)
Machtigingsformulier (PDF - 73kB)

Trefwoorden: